STRÁNKA PŘESMĚROVÁNA NA:

ROMAN KRÁSA.EU

Finanční krize dopadla i na Nejdek

10.12.2011 23:14

 

Finanční krize dopadla i na Nejdek

Zmatek a pokles kurzů na finančních trzích zasáhl s plnou silou i Nejdek.

Jak jinak si vysvětlit skutečnost, že Rada města (Cingroš, Kašák,Treglerová) na svém posledním zasedání schválila poskytnutí daru panu starostovi a paní místostarostce, každému ve výši 20 000,- Kč.

Připomínáme, že v rozpočtu města na rok 2011 nejsou na peněžní dary vyčleněny žádné peníze, a že tento finanční dar byl poskytnut z veřejných prostředků, čili z peněz nás všech. V tomto případě se jedná o porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Změny rozpočtu musí schvalovat zastupitelstvo!

Rozhodně si myslíme, že pokud došlo k úspoře v rozpočtu, našlo by se jistě více potřebných výdajů sloužících k uspokojení potřeb občanů Nejdku.

zastupitelé za HNHRM

https://nejdeckaopozice.cz/

 

Share |

Diskusní téma: Finanční krize dopadla i na Nejdek

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek