STRÁNKA PŘESMĚROVÁNA NA:

ROMAN KRÁSA.EU

I. Infekční a parazitární nemoci A,B

17.08.2010 17:29

A,B

A000 Cholera, původce: Vibrio cholerae 01, biotyp cholerae

A001 Cholera, původce: Vibrio cholerae 01, biotyp eltor

A009 Cholera, NS

A010 Brisní tyfus - typhus abdominalis

A011 Paratyfus A

A012 Paratyfus B

A013 Paratyfus C

A014 Paratyfus, NS - infekce zpusobené Salmonellou paratyphi NS

A020 Salmonellosis -  salmonelová enteritida

A021 Salmonelová septikémie

A022 Lokalizované infekce salmonelami

A028 Jiné urcené infekce salmonelami

A029 Infekce salmonelami, NS

A030 Shigellosis, původce: Shigella dysenteriae

A031 Shigellosis, původce: Shigella flexneri

A032 Shigellosis, původce: Shigella boydii

A033 Shigellosis, původce: Shigella sonnei

A038 Shigellosis jiná

A039 Shigellosis, NS

A040 Enteropatogenní infekce, původce: Escherichia coli

A041 Enterotoxikogenní infekce, původce: Escherichia coli

A042 Enteroinvazivní infekce, původce: Escherichia coli

A043 Enterohemoragické infekce, původce: Escherichia coli

A044 Jiné strevní infekce, původce: Escherchia coli

A045 Enteritis, původce: Campylobacter

A046 Enteritis, původce: Yersinia enterocolitica

A047 Enterokolitis, původce: Clostridium difficile

A048 Jiná urcená bakteriální strevní infekce

A049 Bakteriální strevní infekce, NS

A050 Stafylokoková intoxikace prenesená potravinami

A051 Botulismus

A052 Intoxikace prenesená potravinami, původce: Clostridium perfingens [Clostridium welchii]

A053 Intoxikace prenesená potravinami, původce: Vibrio paraheamolyticus

A054 Intoxikace prenesená potravinami, původce: Bacillus cereus

A058 Jiné specifikované bakteriální intoxikace prenesené potravinami

A059 Bakteriální intoxikace prenesená potravinami, NS

A060 Akutní amébová dysenterie - úplavice

A061 Chronická strevní amébóza

A062 Amébová nedysenterická kolitida

A063 Amoebom (strevní)

A064 Amébovy jaterní absces

A065 Amébovy plicní absces (J99.8*)

A066 Amébovy mozkovy absces (G07*)

A067 Kozní amébóza

A068 Amébová infekce jinych lokalizací

A069 Amébóza, NS

A070 Balantidióza

A071 Giardiósa (lamblióza)

A072 Kryptosporidióza

A073 Izosporóza

A078 Jiné urcené protozoární strevní nemoci

A079 Protozoární strevní nemoci, NS

A080 Rotavirová enteritida

A081 Akutní gastroenteropatie, původce: agens Norwalk

A082 Adenovirová enteritida

A083 Jiná virová enteritida

A084 Virové strevní infekce, NS

A085 Jiné urcené strevní infekce

A09  Prujem-diarrhoea a gastroenteritida predpokládaného infekcního puvodu

A150 Tuberkulóza plic, overená ze sputa mikroskopicky s nebo bez kultivace

A151 Tuberkulóza plic, overená pouze kultivací

A152 Tuberkulóza plic, overená histologicky

A153 Tuberkulóza plic, overená NS zpusoby

A154 Tuberkulóza nitrohrudních mízních uzlin, bakteriologicky a histologicky overená

A155 Tuberkulóza hrtanu, prudusnice a bronchu, bakteriologicky a histologicky overená

A156 Tuberkulózní zánet pohrudnice, bakteriologicky a histologicky overeny

A157 Primární tuberkulóza dychacího ústrojí bakteriologicky a histologicky overená

A158 Jiná tuberkulóza dychacího ústrojí, bakteriologicky a histologicky overená

A159 Tuberkulóza dychacího ústrojí NS, bakteriologicky a histologicky overená

A160 Tuberkulóza plic, bakteriologicky a histologicky negativní

A161 Tuberkulóza plic, bakteriologické a histologické vysetrení nebylo provádeno

A162 Tuberkulóza plic, bez uvedení bakteriologického nebo histologického overení

A163 Tuberkulóza nitrohrudních mízních uzlin,bez uvedení bakteriol.nebo histol.overení

A164 Tuberkulóza hrtanu,prudusnice a bronchu,bez uvedení bakteriol.nebo histol.overení

A165 Tuberkulózní zánet pohrudnice, bez uvedení bakteriologického  nebo histologického overení

A167 Primární tuberkulóza dychacího ústrojí bez uvedení bakteriol.nebo histol.overení

A168 Jiná tuberkulóza dychacího ústrojí,bez uvedení bakteriol.nebo histol.overení

A169 Tuberkulóza dychacího ústrojí NS,bez uvedení bakteriol.nebo histol.overení

A170 Tuberkulózní meningitida - meningitis tuberculosa (G01*)

A171 Meningeální tuberkulom (G07*)

A178 Jiná tuberkulóza nervové soustavy

A179 Tuberkulóza nervové soustavy, NS (G99.8*)

A180 Tuberkulóza kostí a kloubu

A181 Tuberkulóza mocové a pohlavní soustavy

A182 Tuberkulózní periferní lymfadenopatie

A183 Tuberkulóza strev, pobrisnice a mezenterickych uzlin

A184 Tuberkulóza kuzee a podkozního vaziva

A185 Tuberkulóza oka

A186 Tuberkulóza ucha

A187 Tuberkulóza nadledvin (E35.1*)

A188 Tuberkulóza jinych urcenych orgánu

A190 Akutní miliární tuberkulóza jediného urceného místa

A191 Akutní miliární tuberkulóza více lokalizací

A192 Akutní miliární tuberkulóza, NS

A198 Jiná miliární tuberkulóza

A199 Miliární tuberkulóza, NS

A200 Bubonicky - dymejovy mor

A201 Celulokutanní mor

A202 Plicní mor

A203 Morová meningitida

A207 Septikémicky mor

A208 Jiné formy moru

A209 Mor, NS

A210 Ulceroglandulární tularémie

A211 Okuloglandulární tularémie

A212 Plicní tularémie

A213 Gastrointestinální tularémie

A217 Generalizovaná tularémie

A218 Jiné formy tularémie

A219 Tularémie, NS

A220 Kozní antrax

A221 Plicní antrax

A222 Gastrointestinální antrax

A227 Antraxová septikémie

A228 Jiné formy antraxu

A229 Anthrax, NS

A230 Brucelóza, původce: Brucella melitensis

A231 Brucelóza, původce: Brucella abortus

A232 Brucelóza, původce: Brucella suis

A233 Brucelóza, původce: Brucella canis

A238 Jiná brucelóza

A239 Brucellosis, NS

A240 Malleus - vozhrivka

A241 Akutní prudká melioidóza

A242 Subakutní nebo chronická melioidóza

A243 Jiná melioidóza

A244 Melioidosis, NS

A250 Spirillosis

A251 Streptobacillosis

A259 Horecka z krysího kousnutí, NS

A260 Kozní erysipeloid

A267 Erysipelothrixová septikémie

A268 Ostatní formy erysipeloidu

A269 Erysipeloid, NS

A270 Leptospirosis icterohaemorrhagica

A278 Ostatní formy leptospirózy

A279 Leptospiróza, NS

A280 Pasteurellosis

A281 Nemoc kocicího skrábnutí

A282 Extraintestinální yersinióza

A288 Jiné urcené zoonotické bakteriální nemoci nezaraditelné jinam

A289 Zoonotická bakteriální nemoc, NS

A300 Lepra indeterminovaná

A301 Lepra tuberkuloidní

A302 Lepra hranicní tuberkuloidní

A303 Lepra hranicní

A304 Lepra hranicní lepromatózní

A305 Lepra lepromatózní

A308 Jiné formy lepry

A309 Lepra, NS

A310 Plicní mykobakteriální infekce

A311 Kozní mykobakteriální infekce

A318 Jiné mykobakteriální infekce

A319 Mykobakteriální infekce, NS

A320 Listerióza kozní

A321 Listeriová meningitida a meningoencefalitida

A327 Listeriová septikémie

A328 Jiné formy listeriózy

A329 Listerióza, NS

A33  Tetanus novorozencu

A34  Tetanus porodnicky

A35  Tetanus jiny

A360 Záskrt hltanu

A361 Nosohltanovy záskrt

A362 Hrtanovy záskrt

A363 Kozní záskrt

A368 Jiny záskrt

A369 Záskrt, NS

A370 Dávivy kasel, původce: Bordetella pertussis

A371 Dávivy kasel, původce: Bordetella parapertussis

A378 Dávivy kasel, původce: jiny urceny druh Bordetelly

A379 Dávivy kasel, NS

A38  Spála - scarlatina

A390 Meningokoková meningitida - meningitis meningococcica (G01*)

A391 Waterhauseuv-Friderichsenuv syndrom (E35.1*)

A392 Akutní meningokokcémie

A393 Chronická meningokokcémie

A394 Meningokokcémie, NS

A395 Meningokoková onemocnení srdce

A398 Jiné meningokokové infekce

A399 Meningokoková infekce, NS

A400 Septikémie, zpusobená Streptokoky skupiny A

A401 Septikémie, zpusobená Streptokoky, skupiny B

A402 Septikémie zpusobená Streptokoky, skupiny D

A403 Septikémie, původce: Streptococcus pneumoniae

A408 Jiná streptokoková septikémie

A409 Streptokoková septikémie, NS

A410 Septikémie, původce: Staphylococcus aureus

A411 Septikémie, zpusobená jinymi urcenymi stafylokoky

A412 Septikémie, zpusobená neurcenym stafylokokem

A413 Septikémie, původce: Haemophilus influenzae

A414 Septikémie, zpusobená anaeroby

A415 Septikémie zpusobená jinymi gramnegativními organismy

A418 Jiné urcené septikémie

A419 Septikémie, NS

A420 Plicní aktinomykóza

A421 Brisní aktinomykóza

A422 Cervikofaciální aktinomykóza

A427 Aktinomykotická septikémie

A428 Jiné formy aktinomykózy

A429 Aktinomykóza, NS

A430 Plicní nokardióza

A431 Kozní nokardióza

A438 Jiné formy nocardiózy

A439 Nokardióza, NS

A440 Bartonelóza systémová

A441 Bartonelóza kozní a mukokutánní

A448 Jiné formy bartonelózy

A449 Bartonelóza, NS

A46  Růže - erysipelas

A480 Plynatá sneť (gangrena emphysematosa)

A481 Legionárská nemoc

A482 Nepneumonická legionárská nemoc [pontiacká horecka ]

A483 Syndrom toxického soku

A484 Brazilská purpurová horecka

A488 Jiné urcené bakteriální nemoci

A490 Stafylokoková infekce, NS

A491 Streptokoková infekce, NS

A492 Infekce, původce: Haemophilus influenzae, NS

A493 Mykoplasmová infekce, NS

A498 Jiné bakteriální infekce neurcené lokalizace

A499 Bakteriální infekce, NS

A500 Casná vrozená syfilis, s príznaky

A501 Casná vrozená syfilis, latentní

A502 Casná vrozená syfilis, NS

A503 Pozdní vrozená syfilitická okulopatie

A504 Pozdní vrozená neurosyfilis [juvenilní neurosyfilis]

A505 Jiná pozdní vrozená syfilis, s príznaky

A506 Pozdní vrozená syfilis, latentní

A507 Pozdní vrozená syfilis, NS

A509 Vrozená syfilis, NS

A510 Primární genitální syfilis

A511 Primární ritní syfilis

A512 Primární syfilis, jinych lokalizací

A513 Sekundární syfilis kuze a sliznic

A514 Jiná sekundární syfilis

A515 Casná syfilis, latentní

A519 Casná syfilis, NS

A520 Kardiovaskulární syfilis

A521 Neurosyfilis s príznaky

A522 Asymptomatická neurosyfilis

A523 Neurosyfilis, NS

A527 Jiná pozdní syfilis, s príznaky

A528 Pozdní syfilis, latentní

A529 Pozdní syfilis, NS

A530 Latentní syfilis neurcená jako casná nebo pozdní

A539 Syfilis, NS

A540 Gonokoková infekce dol.pohlav.a moc.ústrojí bez abscesu periuretrálních a prídatných zláz

A541 Gonokoková infekce dol.pohlav.a moc.ústrojí s abscesem periuretrálních a prídatných žláz

A542 Gonokoková pelviperitonitida a jiné gonokokové infekce pohlavního a mocového ústrojí

A543 Gonokoková infekce oka

A544 Gonokoková infekce svalové a kosterní soustavy

A545 Gonokoková faryngitida

A546 Gonokoková infekce riti a rekta

A548 Jiné gonokokové infekce

A549 Gonokoková infekce, NS

A55  Lymphogranuloma venereum (chlamydiovy)

A560 Chlamydiová infekce dolního pohlavního a mocového ústrojí

A561 Chlamydiová infekce pelviperitonea a jinych pohlavních a mocovych orgánu

A562 Chlamydiová infekce pohlavního a mocového ústrojí, NS

A563 Chlamydiová infekce riti a konecníku

A564 Chlamydiová infekce hltanu

A568 Sexuálne prenesená chlamydiová infekce jinych lokalizací

A57  Chancroid - ulcus molle - mekky vred

A58  Granuloma inguinale

A590 Trichomoniáza urogenitální

A598 Trichomoniáza jinych lokalizací

A599 Trichomoniáza, NS

A600 Infekce mocového a pohlavního ústrojí, původce: Herpes simplex

A601 Infekce perianální kuze a konecníku, původce: Herpes simplex

A609 Anogenitální herpetická infekce, NS

A630 Anogenitální (venerické) bradavice

A638 Jiné urcené nemoci prenásené prevázne sexuálne

A64  Neurcené nemoci prenásené sexuálne

A65  Nevenerická syfilis

A660 Pocátecní frambéziové poskození

A661 Mnohocetná frambéziová papilomata

A662 Jiná cerstvá frambéziová poskození kuze

A663 Frambéziová hyperkeratóza

A664 Frambéziová gumata a vredy

A665 Gangóza

A666 Frambéziová poškození kostí a kloubu

A667 Jiné projevy frambézie

A668 Latentní frambézie

A669 Frambézie, NS

A670 Primární poškození při pintě

A671 Přechodná poškození při pintě

A672 Pozdní poškození při pintě

A673 Smíšená poškození při pintě

A679 Pinta, NS

A680 Návratná horecka, prenásená vesmi

A681 Návratná horecka, prenásená klístaty

A689 Návratná horecka, NS

A690 Nekrotizující ulcerativní stomatitida

A691 Jiné Vincentovy infekce

A692 Lymeská nemoc

A698 Jiné urcené spirochétové infekce

A699 Spirochétové infekce, NS

A70  Infekce původce: Chlamydia psittaci

A710 Pocátecní stadium trachomu

A711 Aktivní stadium trachomu

A719 Trachom, NS

A740 Chlamydiová konjunktivitida (H13.1*)

A748 Jiná chlamydiová onemocnění

A749 Chlamydiová infekce, NS

A750 Epidemická skvrnivka přenášená vešmi, původce: Rickettsia prowazekii

A751 Recidiva skvrnivky (Brillova - Zinsserova nemoc)

A752 Skvrnivka, původce: Rickettsia typhi

A753 Skvrnivka, původce: Rickettsia tsutsugamushi

A759 Skvrnivka, NS

A770 Purpurová horecka, původce: Rickettsia rickettsii

A771 Purpurová horecka, původce: Rickettsia conorii

A772 Purpurová horecka, původce: Rickettsia siberica

A773 Purpurová horecka, původce: Rickettsia australis

A778 Jiná purpurová horecka

A779 Purpurová horecka, NS

A78  Horecka Q

A790 Volynská (zákopová) horecka

A791 Rickettsiální neštovice, původce: Rickettsia akari

A798 Jiné urcené rickettsiózy

A799 Rickettsióza, NS

A800 Akutní paralytická poliomyelitida, spojená s vakcinací (s ockovací látkou)

A801 Akutní paralytická poliomyelitida, divoký virus importovaný

A802 Akutní paralytická poliomyelitida, divoký virus tuzemský

A803 Akutní paralytická poliomyelitida, jiná a NS

A804 Akutní neparalytická poliomyelitida

A809 Akutní poliomyelitida, NS

A810 Creutzfeldtova-Jacobova nemoc

A811 Subakutní sklerotizující panencefalitida

A812 Progresivní multifokální leukoencefalopatie

A818 Jiné pomalé virové infekce centrální nervové soustavy

A819 Pomalé virové infekce CNS, NS

A820 Vzteklina - lesní

A821 Vzteklina - městská

A829 Vzteklina, NS

A830 Japonská encefalitida

A831 Západní koňská encefalitida

A832 Východní koňská encefalitida

A833 St. Louiská encefalitida

A834 Australská encefalitida

A835 Kalifornská encefalitida

A836 Rocio virová nemoc

A838 Jiná virová encefalitida přenášená komáry

A839 Virová encefalitida přenášená komáry, NS

A840 Encefalitis dálného východu přenášená klíšťaty [Ruská jarně-letní encefalitida]

A841 Středoevropská encefalitida přenášená klíšťaty

A848 Jiná virová encefalitida přenášená klíšťaty

A849 Virová encefalitida přenášená klíšťaty, NS

A850 Enterovirová encefalitida (G05.1*)

A851 Adenovirová encefalitida (G05.1*)

A852 Virová encefalitida prenásená clenovci, NS

A858 Jiná urcená virová encefalitida

A86  Neurcená virová encefalitida

A870 Enterovirová meningitida (G02.0*)

A871 Adenovirová meningitida (G02.0*)

A872 Lymfocytární choriomeningitida

A878 Jiné virové meningitidy

A879 Virová meningitida, NS

A880 Enterovirová exantémová horecka [Bostonská vyrázka]

A881 Epidemické vertigo

A888 Jiné urcené virové infekce centrální nervové soustavy

A89  Neurcená virová infekce centrální nervové soustavy

A90  Dengue [klasická dengue]

 

https://www.zachrannasluzba.cz/propacienty/dg/dg_I.htm

Share |