STRÁNKA PŘESMĚROVÁNA NA:

ROMAN KRÁSA.EU

II. Novotvary C;D

17.08.2010 17:33

C;D

 

C000 ZN- horní ret, zevní
C001 ZN- dolní ret, zevní
C002 ZN- ret zevní, NS
C003 ZN- horní ret, vnitřní strana
C004 ZN- dolní ret, vnitřní strana
C005 ZN- ret neurčen, vnitřní strana
C006 ZN- komisura rtů
C008 ZN- léze přesahující ret
C009 ZN- ret,NS
C01  Zhoubný novotvar kořene jazyka
C020 ZN- hřbetní strana jazyka
C021 ZN- hrana jazyka
C022 ZN- spodní strana jazyka
C023 ZN- přední dvě třetiny jazyka, část NS
C024 ZN- jazyková mandle
C028 ZN- léze přesahující jazyk
C029 ZN- jazyk, NS
C030 ZN- horní dáseň
C031 ZN- dolní dáseň
C039 ZN- dáseň, NS
C040 ZN- přední část spodiny ústní
C041 ZN- postranní část spodiny ústní
C048 ZN- léze přesahující spodinu ústní
C049 ZN- spodina ústní, NS
C050 ZN- tvrdé patro
C051 ZN- měkké patro
C052 ZN- čípek-uvula
C058 ZN- léze přesahující patro
C059 ZN- patro, NS
C060 ZN- sliznice tváře
C061 ZN- ústní předsíň - vestibulum oris
C062 ZN- retromolární oblast
C068 ZN- léze přesahující jiné a neurčené části úst
C069 ZN- ústa, NS
C07  Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy
C080 ZN- podčelistní žláza - glandula submandibularis, submaxillaris
C081 ZN- podjazyková žláza - glandula sublingualis
C088 ZN- léze přesahující velké slinné žlázy
C089 ZN- velká slinná žláza NS
C090 ZN- fossa tonsillaris
C091 ZN- tonzilární oblouky (přední) (zadní)
C098 ZN- léze přesahující mandli
C099 ZN- mandle - tonsilla, NS
C100 ZN- vallecula
C101 ZN- přední strana příklopky hrtanové - epiglotidy
C102 ZN- boční stěna orofaryngu
C103 ZN- zadní stěna orofaryngu
C104 ZN- branchiální rozštěp
C108 ZN- léze přesahující orofarynx
C109 ZN- orofarynx, NS
C110 ZN- horní stěna - strop nosohltanu
C111 ZN- zadní stěna nosohltanu
C112 ZN- boční stěna nosohltanu
C113 ZN- přední stěna nosohltanu
C118 ZN- léze přesahující nosohltan
C119 ZN- nosohltan - nasopharynx, NS
C12  Zhoubný novotvar pyriformního sinu
C130 ZN- postkrikoidní krajina - regio postcricoidea
C131 ZN- aryepiglotická řasa, hypofaryngeální strana
C132 ZN- zadní stěna hypofaryngu
C138 ZN- léze přesahující hypofarynx
C139 ZN- hypofarynx, NS
C140 ZN- hltan - pharynx NS
C141 ZN- laryngofarynx
C142 ZN- Waldeyerův kruh
C148 ZN- léze přesahující ret, ústní dutinu a hltan
C150 ZN- krční část jícnu
C151 ZN- hrudní část jícnu
C152 ZN- břišní část jícnu
C153 ZN- horní třetina jícnu
C154 ZN- střední třetina jícnu
C155 ZN- dolní třetina jícnu
C158 ZN- léze přesahující jícen
C159 ZN- jícen - oesophagus, NS
C160 ZN- kardie
C161 ZN- fundus ventriculi - klenba žaludku
C162 ZN- corpus ventriculi - tělo žaludku
C163 ZN- antrum pyloricum
C164 ZN- pylorus - vrátník
C165 ZN- malá kurvatura žaludku - curvatura ventriculi minor -, NS
C166 ZN- velká kurvatura žaludku - curvatura ventriculi maior -, NS
C168 ZN- léze přesahující žaludek
C169 ZN- žaludek - ventriculus, NS
C170 ZN- duodenum - dvanáctník
C171 ZN- jejunum
C172 ZN- ileum
C173 ZN- Meckelův divertikl - diverticulum Meckeli
C178 ZN- léze přesahující tenké střevo
C179 ZN- tenké střevo, NS
C180 ZN- slepé střevo - caecum
C181 ZN- červovitý přívěsek - appendix
C182 ZN- vzestupný tračník - colon ascendens
C183 ZN- jaterní ohbí - flexura hepatica
C184 ZN- příčný tračník - colon transversum
C185 ZN- slezinné ohbí - flexura lienalis
C186 ZN- sestupný tračník - colon descendens
C187 ZN- esovitý tračník - colon sigmoideum
C188 ZN- léze přesahující tlusté střevo
C189 ZN- tlusté střevo, NS
C19  Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení
C20  Zhoubný novotvar konečníku - recta
C210 ZN- řiť - anus, NS
C211 ZN- řitní kanál
C212 ZN- kloakogenní zóna
C218 ZN- léze přesahující rektum, řiť a řitní kanál
C220 Karcinom jaterních buněk
C221 Karcinom intrahepatální žlučové cesty
C222 Hepatoblastom
C223 Angiosarkom jater
C224 Jiné sarkomy jater
C227 Jiné určené karcinomy jater
C229 ZN- játra, NS
C23  Zhoubný novotvar žlučníku
C240 ZN- extrahepatální žlučové cesty
C241 ZN- Vaterova ampula
C248 ZN- léze přesahující žlučové cesty
C249 ZN- žlučové cesty, NS
C250 ZN- hlava slinivky břišní - caput pancreatis
C251 ZN- tělo slinivky břišní - corpus pancreatis
C252 ZN- ocas slinivky břišní - cauda pancreatis
C253 ZN- vývod slinivky břišní - ductus pancreatis
C254 ZN- endokrinní část slinivky břišní
C257 ZN- jiné části pankreatu
C258 ZN- léze přesahující slinivku břišní
C259 ZN- slinivka břišní - pancreas, NS
C260 ZN- střeva, část NS
C261 ZN- slezina
C268 ZN- léze přesahující trávicí soustavu
C269 ZN- nepřesně určené lokalizace v trávicím ústrojí
C300 ZN- nosní dutina
C301 ZN- střední ucho
C310 ZN- čelistní dutina - sinus maxillaris
C311 ZN- čichová dutina - sinus ethmoidalis
C312 ZN- čelní dutina - sinus frontalis
C313 ZN- klínová dutina - sinus sphenoidalis
C318 ZN- léze přesahující vedlejší dutiny nosní
C319 ZN- vedlejší dutina, NS
C320 ZN- glottis
C321 ZN- supraglottis
C322 ZN- subglottis
C323 ZN- hrtanová chrupavka
C328 ZN- léze přesahující hrtan
C329 ZN- hrtan - larynx, NS
C33  Zhoubný novotvar průdušnice - trachey
C340 ZN- hlavní bronchus
C341 ZN- horní lalok, bronchus nebo plíce
C342 ZN- střední lalok, bronchus nebo plíce
C343 ZN- dolní lalok, bronchus nebo plíce
C348 ZN- léze přesahující průdušku nebo plíci
C349 ZN- průduška a plíce, NS
C37  Zhoubný novotvar brzlíku - thymu
C380 ZN- srdce
C381 ZN- přední mediastinum
C382 ZN- zadní mediastinum
C383 ZN- mediastinum, část NS
C384 ZN- pleura - pohrudnice
C388 ZN- léze přesahující srdce, mediastinum a pleuru
C390 ZN- horní dýchací cesty, část NS
C398 ZN- léze přesahující dýchací ústrojí a nitrohrudní orgány
C399 ZN- nepřesně určené lokalizace v dýchacím ústrojí
C400 ZN- lopatka a dlouhé kosti horní končetiny
C401 ZN- krátké kosti horní končetiny
C402 ZN- dlouhé kosti dolní končetiny
C403 ZN- krátké kosti dolní končetiny
C408 ZN- léze přesahující kost a kloubní chrupavku končetin
C409 ZN- kost a kloubní chrupavka končetiny, NS
C410 ZN- kosti lebky a obličeje
C411 ZN- dolní čelist - mandibula
C412 ZN- páteř
C413 ZN- žebra, hrudní kost - sternum a klíční kost - clavicula
C414 ZN- kosti pánevní, křížová kost a kostrč
C418 ZN- léze přesahující kost a kloubní chrupavku
C419 ZN- kost a kloubní chrupavka, NS
C430 Zhoubný melanom rtu
C431 Zhoubný melanom očního víčka včetně koutku
C432 Zhoubný melanom ucha a zevního zvukovodu
C433 Zhoubný melanom jiných a neurčených částí obličeje
C434 Zhoubný melanom vlasové části hlavy a krku
C435 Zhoubný melanom trupu
C436 Zhoubný melanom horní končetiny včetně ramene
C437 Zhoubný melanom dolní končetiny včetně kyčle
C438 Zhoubný melanom přesahující kůži
C439 Zhoubný melanom kůže, NS
C440 Jiný ZN- kůže rtu
C441 Jiný ZN- kůže očního víčka včetně koutku
C442 Jiný ZN- kůže ucha a zevního zvukovodu
C443 Jiný ZN- kůže jiných a neurčených částí obličeje
C444 Jiný ZN- kůže vlasové části hlavy a krku
C445 Jiný ZN- kůže trupu
C446 Jiný ZN- kůže horní končetiny, včetně ramene
C447 Jiný ZN- kůže dolní končetiny, včetně kyčle
C448 Jiný ZN- léze přesahující kůži
C449 Zhoubný novotvar kůže, NS
C450 Mezoteliom pohrudnice - pleury
C451 Mezoteliom pobřišnice - peritonea
C452 Mezoteliom osrdečníku - perikardu
C457 Mezoteliom jiných lokalizací
C459 Mezoteliom, NS
C460 Kaposiho sarkom kůže
C461 Kaposiho sarkom měkké tkáně
C462 Kaposiho sarkom patra
C463 Kaposiho sarkom mízních uzlin
C467 Kaposiho sarkom jiných lokalizací
C468 Kaposiho sarkom mnohočetných orgánů
C469 Kaposiho sarkom, NS
C470 ZN- periferní nervy hlavy, obličeje a krku
C471 ZN- periferní nervy horní končetiny včetně ramene
C472 ZN- periferní nervy dolní končetiny včetně boku
C473 ZN- periferní nervy hrudníku
C474 ZN- periferní nervy břicha
C475 ZN- periferní nervy pánve
C476 ZN- periferní nervy trupu, NS
C478 ZN- léze přesahující periferní nervy a autonomní nervovou soustavu
C479 ZN- periferní nervy a autonomní nervová soustava, NS
C480 ZN- retroperitoneum
C481 ZN- určené části peritonea
C482 ZN- pobřišnice - peritoneum, NS
C488 ZN- léze přesahující měkké tkáně retroperitonea a peritonea
C490 ZN- pojivová a měkká tkáň hlavy, obličeje a krku
C491 ZN- pojivová a měkká tkáň horní končetiny včetně ramene
C492 ZN- pojivová a měkká tkáň dolní končetiny včetně boku
C493 ZN- pojivová a měkká tkáň hrudníku
C494 ZN- pojivová a měkká tkáň břicha
C495 ZN- pojivová a měkká tkáň pánve
C496 ZN- pojivová a měkká tkáň trupu, NS
C498 ZN- léze přesahující pojivovou a měkkou tkáň
C499 ZN- pojivová a měkká tkáň, NS
C500 ZN- bradavka - mamilla a dvorec - areola
C501 ZN- střední část prsu
C502 ZN- horní vnitřní kvadrant prsu
C503 ZN- dolní vnitřní kvadrant prsu
C504 ZN- horní zevní kvadrant prsu
C505 ZN- dolní zevní kvadrant prsu
C506 ZN- axilární část prsu
C508 ZN- léze přesahující prs
C509 ZN- prs, NS
C510 ZN- velký stydký pysk - labium maius
C511 ZN- malý stydký pysk - labium minus
C512 ZN- clitoris
C518 ZN- léze přesahující vulvu
C519 ZN- vulva, NS
C52  Zhoubný novotvar pochvy - vaginy
C530 ZN- endocervix
C531 ZN- exocervix
C538 ZN- léze přesahující hrdlo děložní
C539 ZN- hrdlo děložní - cervix uteri, NS
C540 ZN- isthmus uteri
C541 ZN- endometrium - sliznice
C542 ZN- myometrium - svalovina
C543 ZN- fundus uteri
C548 ZN- léze přesahující tělo děložní
C549 ZN- tělo děložní - corpus uteri, NS
C55  Zhoubný novotvar dělohy, část NS
C56  Zhoubný novotvar vaječníku
C570 ZN- vejcovod - tuba Fallopii
C571 ZN- široký vaz
C572 ZN- oblý vaz
C573 ZN -parametrium
C574 ZN- děložní adnexa, NS
C577 ZN- jiné určené části ženských pohlavních orgánů
C578 ZN- léze přesahující ženské pohlavní orgány
C579 ZN- ženské pohlavní orgány, NS
C58  Zhoubný novotvar placenty
C600 ZN- předkožka - praeputium
C601 ZN- žalud - glans penis
C602 ZN- tělo pyje - corpus penis
C608 ZN- léze přesahující pyj
C609 ZN- pyj - penis, NS
C61  Zhoubný novotvar předstojné žlázy - prostaty
C620 ZN- nesestouplé varle
C621 ZN- sestouplé varle
C629 ZN- varle - testis, NS
C630 ZN- nadvarle - epididymis
C631 ZN- semenný provazec - funiculus spermaticus
C632 ZN- šourek - scrotum
C637 ZN- jiné určené mužské pohlavní orgány
C638 ZN- léze přesahující mužské pohlavní orgány
C639 ZN- mužské pohlavní orgány, NS
C64  Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku
C65  Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky
C66  Zhoubný novotvar močovodu - ureteru
C670 ZN- trigonum močového měchýře
C671 ZN-klenba močového měchýře
C672 ZN- boční stěna močového měchýře
C673 ZN- přední stěna močového měchýře
C674 ZN- zadní stěna močového měchýře
C675 ZN- hrdlo močového měchýře
C676 ZN- ústí močovodu
C677 ZN- urachus
C678 ZN- léze přesahující močový měchýř
C679 ZN- měchýř močový, NS
C680 ZN- močová trubice - urethra
C681 ZN- parauretrální žláza
C688 ZN- léze přesahující močové orgány
C689 ZN- močový orgán, NS
C690 ZN- spojivka - conjunctiva
C691 ZN- rohovka - cornea
C692 ZN -sítnice - retina
C693 ZN- cévnatka - chorioidea
C694 ZN- řasnaté těleso - corpus ciliare
C695 ZN- slzná žláza a slzovod - glandula lacrimalis et ductus lacrimalis
C696 ZN- očnice - orbita
C698 ZN- léze přesahující oko a oční adnexa
C699 ZN- oko, NS
C700 ZN- mozkové pleny - meninges cerebri
C701 ZN- míšní pleny - meninges spinales
C709 ZN- pleny - meninges, NS
C710 ZN- mozek - cerebrum - mimo laloky a komory
C711 ZN- čelní lalok - lobus frontalis
C712 ZN- spánkový lalok - lobus temporalis
C713 ZN- temenní lalok - lobus parietalis
C714 ZN- týlní lalok - lobus occipitalis
C715 ZN- mozková komora mimo čtvrtou komoru (C71.7)
C716 ZN- mozeček - cerebellum
C717 ZN- mozkový kmen - truncus cerebri
C718 ZN- léze přesahující mozek
C719 ZN- mozek, NS
C720 ZN- mícha - medulla spinalis
C721 ZN- cauda equina
C722 ZN- čichový nerv - nervus olfactorius
C723 ZN- zrakový nerv - nervus opticus
C724 ZN- sluchový nerv - nervus acusticus
C725 ZN- jiné a neurčené mozkové nervy
C728 ZN- léze přesahující mozek a jiné části centrální nervové soustavy
C729 ZN- centrální nervová soustava, NS
C73  Zhoubný novotvar štítné žlázy
C740 ZN- kůra - cortex - nadledviny
C741 ZN- dřeň - medulla - nadledviny
C749 ZN- nadledvina - glandula (suprarenalis) adrenalis, NS
C750 ZN- příštítná žláza - glandula parathyreoidea
C751 ZN- hypofýza - glandula pituitaria
C752 ZN- ductus craniopharyngealis
C753 ZN- epifýza - šišinka - glandula pinealis
C754 ZN- karotické tělísko - glomus caroticum
C755 ZN- aortické tělísko a jiná paraganglia
C758 ZN- postižení více žláz s vnitřní sekrecí, NS
C759 ZN- žláza s vnitřní sekrecí, NS
C760 ZN- hlava, obličej a krk
C761 ZN- hrudník
C762 ZN- břicho
C763 ZN- pánev
C764 ZN- horní končetina
C765 ZN- dolní končetina
C767 ZN- jiné nepřesně určené lokalizace
C768 ZN- léze přesahující jiné a nepřesně určené lokalizace
C770 Sekundární a neurčený ZN- mízní uzliny hlavy, obličeje a krku
C771 Sekundární a neurčený ZN- nitrohrudní - intrathorakální - mízní uzliny
C772 Sekundární a neurčený ZN- nitrobřišní - intraabdominální - mízní uzliny
C773 Sekundární a neurčený ZN- mízní uzliny podpažní - axilární - a horní končetiny
C774 Sekundární a neurčený ZN- mízní uzliny tříselné - inguinální - a dolní končetiny
C775 Sekundární a neurčený ZN- nitropánevní - intrapelvické - mízní uzliny
C778 Sekundární a neurčený ZN- mízní uzliny mnohočetných oblastí
C779 Sekundární a neurčený ZN- mízní uzliny, NS
C780 Sekundární zhoubný novotvar plic
C781 Sekundární zhoubný novotvar mezihrudí - mediastina
C782 Sekundární zhoubný novotvar pohrudnice - pleury
C783 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených dýchacích orgánů
C784 Sekundární zhoubný novotvar tenkého střeva
C785 Sekundární zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku
C786 Sekundární zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea - pobřišnice
C787 Sekundární zhoubný novotvar jater
C788 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených trávicích orgánů
C790 Sekundární zhoubný novotvar ledviny a ledvinné pánvičky
C791 Sekundární zhoubný novotvar močového měchýře a jiných neurčených močových orgánů
C792 Sekundární zhoubný novotvar kůže
C793 Sekundární zhoubný novotvar mozku a mozkových plen
C794 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených částí nervové soustavy
C795 Sekundární zhoubný novotvar kosti a kostní dřeně
C796 Sekundární zhoubný novotvar vaječníku
C797 Sekundární zhoubný novotvar nadledviny
C798 Sekundární zhoubný novotvar jiných určených lokalizací
C80  Zhoubný novotvar bez určení lokalizace
C810 Lymfocytární převaha - predominance
C811 Nodulární skleróza
C812 Smíšená celularita
C813 Lymfocytární deplece
C817 Jiná Hodgkinova nemoc
C819 Hodgkinova nemoc, NS
C820 Folikulární, malé rozštěpené buňky
C821 Folikulární, smíšené malé rozštěpené a velké buňky
C822 Folikulární, velké buňky
C827 Jiné typy ne-Hodgkinova folikulárního lymfomu
C829 Ne-Hodgkinův folikulární lymfom, NS
C830 (Difúzní), malé buňky
C831 (Difúzní), malé buňky s rozštěpeným jádrem
C832 (Difúzní), smíšené malé a velké buňky
C833 (Difúzní), velké (histiocytické) buňky
C834 (Difúzní), imunoblastický
C835 (Difúzní), lymfoblastický
C836 (Difúzní), nediferencovaný
C837 Nádor Burkittův
C838 Jiné typy ne-Hodgkinova difúzního lymfomu
C839 Ne-Hodgkinův difúzní lymfom, NS
C840 Mycosis fungoides
C841 Sézaryho syndrom
C842 T-zonální lymfom
C843 Lymfoepiteloidní lymfom
C844 T-buněčný lymfom, periferní
C845 Jiné a neurčené T-buněčné lymfomy
C850 Lymfosarkom
C851 B-buněčný lymfom, NS
C857 Jiné určené typy ne-Hodgkinova lymfomu
C859 Ne-Hodgkinův lymfom, typ NS
C880 Waldenströmova makroglobulinémie
C881 Onemocnění těžkého řetězce alfa
C882 Onemocnění těžkého řetězce gama
C883 Imunoproliferativní nemoc tenkého střeva
C887 Jiná zhoubná imunoproliferativní nemoc
C889 Zhoubná imunoproliferativní nemoc, NS
C900 Mnohočetný myelom
C901 Plasmocelulární leukémie
C902 Plasmocytom, extramedulární
C910 Akutní lymfoblastická leukémie
C911 Chronická lymfocytární leukémie
C912 Subakutní lymfocytární leukémie
C913 Prolymfocytární leukémie
C914 Leukémie z vlasatých buněk - hairy-cell leukémia
C915 Leukémie z dospělých T-buněk
C917 Jiná lymfoidní leukémie
C919 Lymfoidní leukémie, NS
C920 Akutní myeloidní leukémie
C921 Chronická myeloidní leukémie
C922 Subakutní myeloidní leukémie
C923 Myeloidní sarkom
C924 Akutní promyelocytární leukémie
C925 Akutní myelomonocytární leukémie
C927 Jiná myeloidní leukémie
C929 Myeloidní leukémie, NS
C930 Akutní monocytární leukémie
C931 Chronická monocytární leukémie
C932 Subakutní monocytární leukémie
C937 Jiná monocytární leukémie
C939 Monocytární leukémie, NS
C940 Akutní erytrémie a erytroleukémie
C941 Chronická erytrémie
C942 Akutní megakaryoblastická leukémie
C943 Mastocelulární (mastocytární) leukémie
C944 Akutní panmyelóza
C945 Akutní myelofibróza
C947 Jiná určená leukémie
C950 Akutní leukémie neurčeného buněčného typu
C951 Chronická leukémie neurčeného buněčného typu
C952 Subakutní leukémie neurčeného buněčného typu
C957 Jiná leukémie neurčeného buněčného typu
C959 Leukémie, NS
C960 Nemoc Letterer-Siweho
C961 Zhoubná histiocytóza
C962 Zhoubný mastocelulární novotvar
C963 Pravý histiocytární lymfom
C967 Jiné určené zhoubné novotvary mízní,krvetvorné a příbuzné tkáně
C969 Zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně, NS
C97  Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací
D000 Carcinoma in situ- ret, dutina ústní a hltan
D001 Carcinoma in situ- jícen
D002 Carcinoma in situ- žaludek
D010 Carcinoma in situ- tlusté střevo
D011 Carcinoma in situ- rektosigmoideální spojení
D012 Carcinoma in situ- konečník
D013 Carcinoma in situ- řiť a řitní kanál
D014 Carcinoma in situ- jiné a neurčené části střeva
D015 Carcinoma in situ- játra, žlučník a žlučové cesty
D017 Carcinoma in situ- jiné určené trávicí orgány
D019 Carcinoma in situ- trávicí orgány, NS
D020 Carcinoma in situ- hrtan
D021 Carcinoma in situ- průdušnice
D022 Carcinoma in situ- průduška a plíce
D023 Carcinoma in situ- jiné části dýchacího systému
D024 Carcinoma in situ- dýchací soustava, NS
D030 Melanoma in situ rtu
D031 Melanoma in situ očního víčka, včetně koutku
D032 Melanoma in situ ucha a zevního zvukovodu
D033 Melanoma in situ jiných a neurčených částí obličeje
D034 Melanoma in situ vlasové části hlavy a krku
D035 Melanoma in situ trupu
D036 Melanoma in situ horní končetiny, včetně ramene
D037 Melanoma in situ dolní končetiny, včetně boku
D038 Melanoma in situ jiných lokalizací
D039 Melanoma in situ, NS
D040 Carcinoma in situ- kůže rtu
D041 Carcinoma in situ- kůže očního víčka, včetně koutku
D042 Carcinoma in situ- kůže ucha a zevního zvukovodu
D043 Carcinoma in situ- kůže jiných a neurčených částí obličeje
D044 Carcinoma in situ- kůže vlasové části hlavy a krku
D045 Carcinoma in situ- kůže trupu
D046 Carcinoma in situ- kůže horní končetiny, včetně ramene
D047 Carcinoma in situ- kůže dolní končetiny, včetně boku
D048 Carcinoma in situ- kůže jiných lokalizací
D049 Carcinoma in situ- kůže, NS
D050 Lobulární carcinoma in situ
D051 Intraduktální carcinoma in situ
D057 Jiné carcinoma in situ prsu
D059 Carcinoma in situ prsu, NS
D060 Carcinoma in situ- endocervix
D061 Carcinoma in situ- exocervix
D067 Carcinoma in situ- jiné části hrdla děložního
D069 Carcinoma in situ- hrdlo děložní - cervix uteri, NS
D070 Carcinoma in situ- endometrium
D071 Carcinoma in situ- vulva
D072 Carcinoma in situ- pochva
D073 Carcinoma in situ- jiné a neurčené ženské pohlavní orgány
D074 Carcinoma in situ- penis
D075 Carcinoma in situ- prostata
D076 Carcinoma in situ- jiné a neurčené mužské pohlavní orgány
D090 Carcinoma in situ- močový měchýř
D091 Carcinoma in situ- jiné a NS močové orgány
D092 Carcinoma in situ- oko
D093 Carcinoma in situ- štítná žláza a jiné žlázy s vnitřní sekrecí
D097 Carcinoma in situ jiných určených lokalizací
D099 Carcinoma in situ, NS
D100 Nezhoubný novotvar- ret
D101 Nezhoubný novotvar- jazyk
D102 Nezhoubný novotvar- ústní spodina
D103 Nezhoubný novotvar- jiné a neurčené části úst
D104 Nezhoubný novotvar- mandle
D105 Nezhoubný novotvar- jiné části orofaryngu
D106 Nezhoubný novotvar- nosohltan - nasopharynx
D107 Nezhoubný novotvar- hypofarynx
D109 Nezhoubný novotvar- hltan, NS
D110 Nezhoubný novotvar- žláza příušní - glandula parotis
D117 Nezhoubný novotvar- jiné velké slinné žlázy
D119 Nezhoubný novotvar- velká slinná žláza, NS
D120 Nezhoubný novotvar- caecum
D121 Nezhoubný novotvar- červovitý přívěsek - appendix
D122 Nezhoubný novotvar- vzestupný tračník - colon ascendens
D123 Nezhoubný novotvar- příčný tračník - colon transversum
D124 Nezhoubný novotvar- sestupný tračník - colon descendens
D125 Nezhoubný novotvar- esovitý tračník - colon sigmoideum
D126 Nezhoubný novotvar- tračník - colon, NS
D127 Nezhoubný novotvar- rektosigmoidální spojení
D128 Nezhoubný novotvar- rectum - konečník
D129 Nezhoubný novotvar- řitní kanál a řiť
D130 Nezhoubný novotvar- jícen
D131 Nezhoubný novotvar- žaludek
D132 Nezhoubný novotvar- dvanáctník
D133 Nezhoubný novotvar- jiné a neurčené části tenkého střeva
D134 Nezhoubný novotvar- játra
D135 Nezhoubný novotvar- extrahepatální žlučové cesty
D136 Nezhoubný novotvar- slinivka břišní
D137 Nezhoubný novotvar- endokrinní část slinivky břišní
D139 Nezhoubný novotvar- nepřesně definované místo v trávicí soustavě
D140 Nezhoubný novotvar- střední ucho, nosní dutina a vedlejší dutiny nosní
D141 Nezhoubný novotvar- hrtan
D142 Nezhoubný novotvar- průdušnice
D143 Nezhoubný novotvar- průduška a plíce
D144 Nezhoubný novotvar- dýchací soustava, NS
D150 Nezhoubný novotvar- brzlík
D151 Nezhoubný novotvar- srdce
D152 Nezhoubný novotvar- mediastinum
D157 Nezhoubný novotvar- jiné určené nitrohrudní orgány
D159 Nezhoubný novotvar- nitrohrudní orgán, NS
D160 Nezhoubný novotvar- lopatka a dlouhé kosti horní končetiny
D161 Nezhoubný novotvar- krátké kosti horní končetiny
D162 Nezhoubný novotvar- dlouhé kosti dolní končetiny
D163 Nezhoubný novotvar- krátké kosti dolní končetiny
D164 Nezhoubný novotvar- kosti lebky a obličeje
D165 Nezhoubný novotvar- kost dolní čelisti
D166 Nezhoubný novotvar- páteř
D167 Nezhoubný novotvar- žebra, hrudní a klíční kost
D168 Nezhoubný novotvar- kosti pánevní, křížová kost a kostrč
D169 Nezhoubný novotvar- kost a kloubní chrupavka, NS
D170 Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně hlavy, obličeje a krku
D171 Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně trupu
D172 Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně končetin
D173 Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně jiných a neurčených lokalizací
D174 Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrohrudních orgánů
D175 Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrobřišních orgánů
D176 Nezhoubný lipomatózní novotvar provazce semenného
D177 Nezhoubný lipomatózní novotvar jiných lokalizací
D179 Nezhoubný lipomatózní novotvar neurčené lokalizace
D180 Hemangiom kterékoliv lokalizace
D181 Lymfangiom kterékoliv lokalizace
D190 Nezhoubný novotvar- mezoteliální tkáň pleury
D191 Nezhoubný novotvar- mezoteliální tkáň peritonea
D197 Nezhoubný novotvar- mezoteliální tkáň jiné lokalizace
D199 Nezhoubný novotvar- mezoteliální tkáň NS
D200 Nezhoubný nádor- retroperitoneum
D201 Nezhoubný nádor- peritoneum
D210 Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň hlavy, obličeje a krku
D211 Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň horní končetiny včetně ramene
D212 Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň dolní končetiny včetně kyčle
D213 Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň hrudníku
D214 Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň břicha
D215 Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň pánve
D216 Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň trupu NS
D219 Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň NS
D220 Melanocytový névus rtu
D221 Melanocytový névus očního víčka včetně koutku
D222 Melanocytový névus ucha a zevního zvukovodu
D223 Melanocytový névus jiné a neurčené části obličeje
D224 Melanocytový névus vlasové části hlavy a krku
D225 Melanocytový névus trupu
D226 Melanocytové névy horní končetiny včetně ramene
D227 Melanocytové névy dolní končetiny včetně kyčle
D229 Melanocytové névy NS
D230 Jiný nezhoubný novotvar- kůže rtu
D231 Jiný nezhoubný novotvar- kůže očního víčka, včetně koutku
D232 Jiný nezhoubný novotvar- kůže ucha a zevního zvukovodu
D233 Jiný nezhoubný novotvar- kůže jiných a neurčených částí obličeje
D234 Jiný nezhoubný novotvar- kůže vlasové části hlavy a krku
D235 Jiný nezhoubný novotvar- kůže trupu
D236 Jiný nezhoubný novotvar- kůže horní končetiny, včetně ramene
D237 Jiný nezhoubný novotvar- kůže dolní končetiny, včetně boku
D239 Jiný nezhoubný novotvar- kůže, NS
D24  Nezhoubné novotvary prsu
D250 Submukózní leiomyom dělohy
D251 Intramurální leiomyom dělohy
D252 Subserózní leiomyom dělohy
D259 Leiomyom dělohy, NS
D260 Jiný nezhoubný novotvar- hrdlo děložní - cervix uteri
D261 Jiný nezhoubný novotvar- tělo děložní - corpus uteri
D267 Jiný nezhoubný novotvar- jiná část dělohy
D269 Jiný nezhoubný novotvar- děloha, NS
D27  Nezhoubný novotvar vaječníku
D280 Nezhoubný novotvar- vulva
D281 Nezhoubný novotvar- pochva - vagina
D282 Nezhoubný novotvar- vejcovod a vazy děložní
D287 Nezhoubný novotvar- jiné určené ženské pohlavní orgány
D289 Nezhoubný novotvar- ženské pohlavní orgány, NS
D290 Nezhoubný novotvar- pyj - penis
D291 Nezhoubný novotvar- předstojná žláza - prostata
D292 Nezhoubný novotvar- varle - testis
D293 Nezhoubný novotvar- nadvarle - epididymis
D294 Nezhoubný novotvar- šourek - scrotum
D297 Nezhoubný novotvar- jiné části mužských pohlavních orgánů
D299 Nezhoubný novotvar- mužský pohlavní orgán, NS
D300 Nezhoubný novotvar- ledvina
D301 Nezhoubný novotvar- ledvinná pánvička - pelvis renalis
D302 Nezhoubný novotvar- močovod - ureter
D303 Nezhoubný novotvar- močový měchýř - vesica urinaria
D304 Nezhoubný novotvar- močová trubice - urethra
D307 Nezhoubný novotvar- jiné močové orgány
D309 Nezhoubný novotvar- močový orgán, NS
D310 Nezhoubný novotvar- spojivka - conjunctiva
D311 Nezhoubný novotvar- rohovka - cornea
D312 Nezhoubný novotvar- sítnice- retina
D313 Nezhoubný novotvar- cévnatka - chorioidea
D314 Nezhoubný novotvar- řasnaté těleso - corpus ciliare
D315 Nezhoubný novotvar- slzná žláza a slzovod
D316 Nezhoubný novotvar- očnice - orbita, NS
D319 Nezhoubný novotvar- oko, NS
D320 Nezhoubný novotvar- mozkové pleny - meninges cerebri
D321 Nezhoubný novotvar- míšní pleny - meninges spinales
D329 Nezhoubný novotvar- meningy, NS
D330 Nezhoubný novotvar- mozek supratentoriální
D331 Nezhoubný novotvar- mozek infratentoriální
D332 Nezhoubný novotvar- mozek, NS
D333 Nezhoubný novotvar- mozkové nervy
D334 Nezhoubný novotvar- mícha
D337 Nezhoubný novotvar- jiné určené části centrální nervové soustavy
D339 Nezhoubný novotvar- centrální nervová soustava, NS
D34  Nezhoubný novotvar štítné žlázy
D350 Nezhoubný novotvar- nadledvina - glandula suprarenalis (adrenalis)
D351 Nezhoubný novotvar- příštítná žláza - glandula parathyreoidea
D352 Nezhoubný novotvar- hypofýza - glandula pituitaria
D353 Nezhoubný novotvar- ductus craniopharyngealis
D354 Nezhoubný novotvar- epifýza - glandula pinealis
D355 Nezhoubný novotvar- karotické tělísko - glomus caroticum
D356 Nezhoubný novotvar- aortické tělísko a jiná paraganglia
D357 Nezhoubný novotvar- jiné určené žlázy s vnitřní sekrecí
D358 Nezhoubný novotvar- postižení více žláz s vnitřní sekrecí
D359 Nezhoubný novotvar- žláza s vnitřní sekrecí, NS
D360 Nezhoubný novotvar- mízní uzliny
D361 Nezhoubný novotvar- periferní nervy a autonomní nervová soustava
D367 Nezhoubný novotvar- jiné určené lokalizace
D369 Nezhoubný novotvar neurčené lokalizace
D370 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ret, dutina ústní a hltan
D371 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- žaludek
D372 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- tenké střevo
D373 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- červovitý přívěsek
D374 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- tlusté střevo
D375 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- konečník
D376 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- játra, žlučník a žlučovody
D377 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné trávicí orgány
D379 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- trávicí orgán, NS
D380 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- hrtan
D381 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- průdušnice, průduška a plíce
D382 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- pohrudnice - pleura
D383 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mezihrudí - mediastinum
D384 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- brzlík - thymus
D385 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné respirační orgány
D386 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- dýchací orgán, NS
D390 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- děloha
D391 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- vaječník
D392 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- placenta
D397 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné ženské pohlavní orgány
D399 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ženský pohlavní orgán, NS
D400 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- předstojná žláza - prostata
D401 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- varle - testis
D407 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné mužské pohlavní orgány
D409 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mužský pohlavní orgán, NS
D410 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ledvina
D411 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ledvinná pánvička - pelvis renalis
D412 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močovod - ureter
D413 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močová trubice - urethra
D414 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močový měchýř - vesica urinaria
D417 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné močové orgány
D419 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močový orgán, NS
D420 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozkové pleny - meninges cerebri
D421 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- míšní pleny - meninges spinales
D429 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozkomíšní pleny - meninges, NS
D430 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozek supratentoriální
D431 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozek infratentoriální
D432 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozek NS
D433 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozkové nervy
D434 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mícha
D437 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné určené části centrální nervové soustavy
D439 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- centrální nervová soustava, NS
D440 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- štítná žláza - glandula thyroidea
D441 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- nadledvina - glandula suprarenalis (adrenalis)
D442 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- příštítná žláza - glandula parathyroidea
D443 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- hypofýza - glandula pituitaria
D444 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ductus craniopharyngealis
D445 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- epifýza - glandula pinealis
D446 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- karotické tělísko - glomus caroticum
D447 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- aortické tělísko a jiná paraganglia
D448 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- postižení více žláz s vnitřní sekrecí
D449 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- žláza s vnitřní sekrecí, NS
D45  Polycythaemia vera
D460 Refraktorní anémie bez sideroblastů
D461 Refraktorní anémie se sideroblasty
D462 Refraktorní anémie s přebytkem blastů
D463 Refraktorní anémie s přebytkem blastů s transformacemi
D464 Refraktorní anémie, NS
D467 Jiné myelodysplastické syndromy
D469 Myelodysplastický syndrom, NS
D470 Novotvary nejistého a neznámého chování z histiocytů a kmenových buněk
D471 Chronická myeloproliferativní nemoc
D472 Monoklonální gamapatie
D473 Esenciální (hemoragická) trombocytémie
D477 Jiné specifik.nádory nejistého nebo neznámého chování, mízní, hematopoet.a příbuz.tkáně
D479 Nádory nejistého nebo neznámého chování mízní, hematopoetické a příbuzné tkáně NS
D480 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- kost a kloubní chrupavka
D481 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- pojivová a jiná měkká tkáň
D482 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- periferní nervy a autonomní nervová soustava
D483 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- retroperitoneum
D484 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- peritoneum
D485 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- kůže
D486 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- prs
D487 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné určené lokalizace
D489 Nádory nejistého nebo neznámého chování NS

 

Share |