STRÁNKA PŘESMĚROVÁNA NA:

ROMAN KRÁSA.EU

IV. Nemoci endokrinní a metabolické E

17.08.2010 17:44

E

E000 Vrozený syndrom z jodové karence, neurologický typ
E001 Vrozený syndrom z jodové karence, myxedémový typ
E002 Vrozený syndrom z jodové karence, smíšený typ
E009 Vrozený syndrom z jodové karence, NS
E010 Difúzní (endemická) struma z jodové karence
E011 Mnohauzlová (endemická) struma z jodové karence
E012 Struma (endemická) z jodové karence, NS
E018 Jiné poruchy štítné žlázy a příbuzné stavy spojené s jodovou karencí
E02  Subklinická hypotyreóza z jodové karence
E030 Vrozená hypotyreóza s difúzní strumou
E031 Vrozená hypotyreóza bez strumy
E032 Hypotyreóza způsobená léky a jinými zevními látkami
E033 Poinfekční hypotyreóza
E034 Získaná atrofie štítné žlázy
E035 Myxedémové koma
E038 Jiná určená hypotyreóza
E039 Hypotyreóza, NS
E040 Difúzní netoxická struma
E041 Struma netoxická jednouzlová
E042 Struma netoxická mnohauzlová
E048 Jiná určená netoxická struma
E049 Netoxická struma, NS
E050 Tyreotoxikóza s difúzní strumou
E051 Tyreotoxikóza s toxickým tyreoidálním uzlíkem
E052 Tyreotoxikóza s toxickou mnohauzlovou strumou
E053 Tyreotoxikóza z ektopické tyreoidní tkáně
E054 Tyreotoxikóza uměle vyvolaná
E055 Tyreoidní krize nebo bouře
E058 Jiná tyreotoxikóza se strumou nebo bez ní
E059 Tyreotoxikóza NS
E060 Akutní thyreoiditis
E061 Subakutní thyreoiditis
E062 Chronická thyreoiditis s přechodnou tyreotoxikózou
E063 Autoimunní thyreoiditis
E064 Thyreoiditis způsobená léky
E065 Jiná chronická thyreoditis
E069 Thyreoiditis, NS
E070 Hypersekrece kalcitoninu
E071 Dyshormogenetická struma
E078 Jiné určené poruchy štítné žlázy
E079 Poruchy štítné žlázy, NS
E100 S komatem
E101 S ketoacidózou
E102 S ledvinovými komplikacemi
E103 S očními komplikacemi
E104 S neurologickými komplikacemi
E105 S periferními oběhovými komplikacemi
E106 S jinými určenými komplikacemi
E107 S mnohočetnými komplikacemi
E108 S neurčenými komplikacemi
E109 Bez komplikací
E110 S komatem
E111 S ketoacidózou
E112 S ledvinovými komplikacemi
E113 S očními komplikacemi
E114 S neurologickými komplikacemi
E115 S periferními oběhovými komplikacemi
E116 S jinými určenými komplikacemi
E117 S mnohočetnými komplikacemi
E118 S neurčenými komplikacemi
E119 Bez komplikací
E120 S komatem
E121 S ketoacidózou
E122 S ledvinovými komplikacemi
E123 S očními komplikacemi
E124 S neurologickými komplikacemi
E125 S periferními oběhovými komplikacemi
E126 S jinými určenými komplikacemi
E127 S mnohočetnými komplikacemi
E128 S neurčenými komplikacemi
E129 Bez komplikací
E130 S komatem
E131 S ketoacidózou
E132 S ledvinovými komplikacemi
E133 S očními komplikacemi
E134 S neurologickými komplikacemi
E135 S periferními oběhovými komplikacemi
E136 S jinými určenými komplikacemi
E137 S mnohočetnými komplikacemi
E138 S neurčenými komplikacemi
E139 Bez komplikací
E140 S komatem
E141 S ketoacidózou
E142 S ledvinovými komplikacemi
E143 S očními komplikacemi
E144 S neurologickými komplikacemi
E145 S periferními oběhovými komplikacemi
E146 S jinými určenými komplikacemi
E147 S mnohočetnými komplikacemi
E148 S neurčenými komplikacemi
E149 Bez komplikací
E15  Nediabetické hypoglykemické koma
E160 Hypoglykémie bez komatu, způsobená léky
E161 Jiná hypoglykémie
E162 Hypoglykémie, NS
E163 Zvýšená sekrece glukagonu
E168 Jiné určené poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní
E169 Poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní NS
E200 Idiopatická hypoparatyreóza
E201 Pseudohypoparatyreóza
E208 Jiná hypoparatyreóza
E209 Hypoparatyreóza, NS
E210 Primární hyperparatyreóza
E211 Sekundární hyperparatyreóza nezařaditelná jinam
E212 Jiná hyperparatyreóza
E213 Hyperparatyreóza, NS
E214 Jiné určené poruchy příštítné žlázy (příštítných tělísek)
E215 Porucha příštítných tělísek - paratyreoidey, NS
E220 Akromegalie a pituitární gigantismus
E221 Hyperprolaktinémie
E222 Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu
E228 Jiná hyperfunkce hypofýzy
E229 Hyperfunkce hypofýzy, NS
E230 Hypopituitarismus
E231 Hypopituitarismus vyvolaný léky
E232 Diabetes insipidus
E233 Hypothalamická dysfunkce nezařaditelná jinam
E236 Jiné poruchy podvěsku mozkového
E237 Poruchy podvěsku mozkového NS
E240 Cushingův syndrom závislý na hypofýze
E241 Nelsonův syndrom
E242 Cushingův syndrom způsobený léčivy
E243 Ektopický syndrom ACTH
E244 Pseudo-Cushingův syndrom navozený alkoholem
E248 Jiný Cushingův syndrom
E249 Cushingův syndrom NS
E250 Vrozené adrenogenitální poruchy spojené s nedostatkem enzymů
E258 Jiné adrenogenitální poruchy
E259 Adrenogenitální porucha, NS
E260 Primární hyperaldosteronismus
E261 Sekundární hyperaldosteronismus
E268 Jiný hyperaldosteronismus
E269 Hyperaldosteronismus, NS
E270 Jiná zvýšená aktivita kůry nadledvin
E271 Primární insuficience kůry nadledvin
E272 Addisonská krize
E273 Insuficience kůry nadledvin způsobená léčivy
E274 Jiná a neurčená adrenokortikální insuficience
E275 Hyperfunkce dřeně nadledvin
E278 Jiné určené poruchy nadledviny
E279 Porucha nadledviny, NS
E280 Přebytek estrogenu
E281 Jiná ovariální hyperfunkce
E282 Syndrom polycystických vaječníků
E283 Primární selhání vaječníků
E288 Jiná ovariální dysfunkce
E289 Ovariální dysfunkce, NS
E290 Testikulární hyperfunkce
E291 Testikulární hypofunkce
E298 Jiná testikulární dysfunkce
E299 Testikulární dysfunkce, NS
E300 Opožděná puberta
E301 Předčasná puberta
E308 Jiné poruchy puberty
E309 Poruchy puberty, NS
E310 Autoimunní polyglandulární selhání
E311 Polyglandulární hyperfunkce
E318 Jiná polyglandulární dysfunkce
E319 Polyglandulární dysfunkce, NS
E320 Přetrvávající hyperplazie thymu - hyperplasia thymi persistens
E321 Absces thymu
E328 Jiné nemoci thymu
E329 Nemoc thymu, NS
E340 Karcinoidní syndrom
E341 Jiná hypersekrece střevních hormonů
E342 Ektopická sekrece hormonů, nezařaditelná jinam
E343 Trpaslictví nezařaditelné jinam
E344 Konstitucionální vysoká postava
E345 Syndrom resistence na androgeny
E348 Jiné určené endokrinní poruchy
E349 Endokrinní porucha, NS
E350 Poruchy štítné žlázy při nemocech zařazených jinde
E351 Poruchy nadledvin při nemocech zařazených jinde
E358 Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí při nemocech zařazených jinde
E40  Kvashiorkor
E41  Nutriční marasmus
E42  Marasmický kvashiorkor
E43  Nespecifikovaná těžká protein-energetická podvýživa
E440 Mírná (střední) protein - energetická podvýživa
E441 Lehká protein - energetická podvýživa
E45  Opožděný vývoj následující po protein-energetické podvýživě
E46  Neurčená podvýživa
E500 Karence vitaminu A s xerózou spojivky
E501 Karence vitaminu A s Bitotovou skvrnou a xerózou spojivky
E502 Karence vitaminu A s xerózou rohovky
E503 Karence vitaminu A s ulcerací rohovky a xerózou
E504 Karence vitaminu A s keratomalacií
E505 Karence vitaminu A se šeroslepostí
E506 Karence vitaminu A s xeroftalmickými jizvami rohovky
E507 Jiné oční projevy karence vitaminu A
E508 Jiné projevy karence vitaminu A
E509 Karence vitaminu A, NS
E511 Beri - beri
E512 Wernickeova encefalopatie
E518 Jiné projevy karence thiaminu
E519 Karence thiaminu, NS
E52  Karence niacinu (pellagra)
E530 Karence riboflavinu
E531 Karence pyridoxinu
E538 Karence jiných určených vitaminů skupiny B
E539 Karence B vitaminu, NS
E54  Karence kyseliny askorbové
E550 Křivice, aktivní
E559 Karence vitaminu D, NS
E560 Karence vitaminu E
E561 Karence vitaminu K
E568 Karence jiných vitaminů
E569 Karence vitaminu, NS
E58  Nutriční karence kalcia
E59  Nutriční karence selénu
E60  Nutriční karence zinku
E610 Karence mědi
E611 Karence železa
E612 Karence magnezia
E613 Karence manganu
E614 Karence chromu
E615 Karence molybdenu
E616 Karence vanadu
E617 Karence více prvků potravy
E618 Karence jiných určených prvků potravy
E619 Karence prvků potravy, NS
E630 Karence esenciálních mastných kyselin [EFA]
E631 Nerovnováha složek přijímané potravy
E638 Jiné určené nutriční karence
E639 Nutriční karence, NS
E640 Následky protein-energetické podvýživy
E641 Následky karence vitaminu A
E642 Následky karence vitaminu C
E643 Následky křivice
E648 Následky jiných nutričních karencí
E649 Následky neurčené nutriční karence
E65  Lokalizovaná adipozita
E660 Obezita způsobená nadměrným příjmem kalorií
E661 Obezita způsobená léky
E662 Extrémní obezita s alveolární hypoventilací
E668 Jiná obezita
E669 Obezita, NS
E670 Hypervitaminóza A
E671 Hyperkarotenémie
E672 Syndrom přebytku vitaminu B6
E673 Hypervitaminóza D
E678 Jiná určená hyperalimentace
E68  Následky hyperalimentace
E700 Klasická fenylketonurie
E701 Jiné hyperfenylalaninémie
E702 Poruchy metabolismu tyrosinu
E703 Albinismus
E708 Jiné poruchy metabolismu aromatických aminokyselin
E709 Poruchy metabolismu aromatických aminokyselin, NS
E710 Nemoc javorového sirupu (Leucinóza)
E711 Jiné poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem
E712 Porucha metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem, NS
E713 Poruchy metabolismu mastných kyselin
E720 Poruchy transportu aminokyselin
E721 Poruchy metabolismu aminokyselin nesoucích síru
E722 Poruchy metabolismu cyklu močoviny
E723 Poruchy metabolismu lysinu a hydroxylysinu
E724 Poruchy metabolismu ornithinu
E725 Poruchy metabolismu glycinu
E728 Jiné určené poruchy metabolismu aminokyselin
E729 Poruchy metabolismu aminokyselin, NS
E730 Vrozený nedostatek laktázy
E731 Sekundární nedostatek laktázy
E738 Jiná laktózová intolerance
E739 Laktózová intolerance, NS
E740 Porucha ukládání glykogenu
E741 Poruchy metabolismu fruktózy
E742 Poruchy metabolismu galaktózy
E743 Jiné poruchy střevní absorbce uhlohydrátů
E744 Poruchy metabolismu pyrohroznanů a glukoneogenezy
E748 Jiné určené poruchy metabolismu uhlovodanů
E749 Poruchy metabolismu uhlovodanů, NS
E750 Gangliosidóza GM2
E751 Jiná gangliosidóza
E752 Jiná sfingolipidóza
E753 Sfingolipidóza, NS
E754 Neuronální ceroidní lipofuscinóza (NCL)
E755 Jiné poruchy ukládání lipidů
E756 Porucha ukládání lipidů, NS
E760 Mukopolysacharidóza, typu I
E761 Mukopolysacharidóza, typ II
E762 Jiné mukopolysacharidózy
E763 Mukopolysacharidóza NS
E768 Jiné poruchy metabolismu glykosaminoglykanu
E769 Porucha metabolismu glykosaminoglykanu, NS
E770 Poruchy v potranslační modifikaci lysozomálních enzymů
E771 Vady v odbourávání glykoproteinů
E778 Jiné poruchy metabolismu glykoproteinů
E779 Poruchy metabolismu glykoproteinů, NS
E780 Čistá hypercholesterolémie
E781 Čistá hyperglyceridémie
E782 Smíšená hyperlipidémie
E783 Hyperchylomikronémie
E784 Jiná hyperlipidémie
E785 Hyperlipidémie, NS
E786 Nedostatek lipoproteinu
E788 Jiné poruchy metabolismu lipoproteinů
E789 Porucha metabolismu lipoproteinů, NS
E790 Hyperurikémie bez známek zánětlivé artritidy a tofů
E791 Leschův-Nyhanův syndrom
E798 Jiné poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu
E799 Porucha metabolismu purinu a pyrimidinu, NS
E800 Dědičná erytropoetická porfyrie
E801 Porfyria cutanea tarda
E802 Jiná porfyrie
E803 Vady katalázy a peroxydázy
E804 Gilbertův syndrom
E805 Griglerův-Najjarův syndrom
E806 Jiné poruchy metabolismu bilirubinu
E807 Poruchy metabolismu bilirubinu, NS
E830 Poruchy metabolismu mědi
E831 Poruchy metabolismu železa
E832 Poruchy metabolismu zinku
E833 Poruchy metabolismu fosforu
E834 Poruchy metabolismu magnezia
E835 Poruchy metabolismu kalcia
E838 Jiné poruchy metabolismu minerálů
E839 Poruchy metabolismu minerálů, NS
E840 Cystická fibróza s plicními projevy
E841 Cystická fibróza se střevními projevy
E848 Cystická fibróza s jinými projevy
E849 Cystická fibróza, NS
E850 Rodinně - dědičná amyloidóza bez neuropatie
E851 Rodinně - dědičná neuropatická amyloidóza
E852 Rodinně - dědičná amyloidóza, NS
E853 Sekundární systémová amyloidóza
E854 Orgánově ohraničená amyloidóza
E858 Jiná určená amyloidóza
E859 Amyloidóza, NS
E86  Snížení objemu plazmy nebo extracelulární tekutiny
E870 Hyperosmolalita a hypernatrémie
E871 Hypoosmolalita a hyponatrémie
E872 Acidóza
E873 Alkalóza
E874 Smíšená porucha acidobasické rovnováhy
E875 Hyperkalémie
E876 Hypokalémie
E877 Přetížení tekutinami
E878 Jiné poruchy rovnováhy elektrolytů a tekutin, nezařazené jinde
E880 Poruchy metabolismu plasma - proteinů nezařazené jinde
E881 Lipodystrofie, nezařazená jinde
E882 Lipomatosa, nezařazená jinde
E888 Jiné určené poruchy metabolismu
E889 Poruchy metabolismu, NS
E890 Hypotyreóza po operačních a jiných zákrocích
E891 Hypoinsulinémie po operačních a jiných zákrocích
E892 Hypoparatyreóza po operačních a jiných zákrocích
E893 Hypopituitarismus po operačních a jiných zákrocích
E894 Ovariální selhání po operačních a jiných zákrocích
E895 Testikulární hypofunkce po operačních a jiných zákrocích
E896 Hypofunkce kůry (dřeně) nadledvin po operačním nebo jiném zákroku
E898 Jiné endokrinní a metabolické poruchy po operačních a jiných zákrocích
E899 Metabolická a endokrinní porucha po operačním nebo jiném zákroku, NS
E90  Poruchy výživy a přeměny látek při nemocech zařazených jinde

 

https://www.zachrannasluzba.cz/propacienty/dg/dg_IV.htm

Share |