STRÁNKA PŘESMĚROVÁNA NA:

ROMAN KRÁSA.EU

Paradox lži

29.11.2009 12:56

Lež je lží jen potud, pokud někoho oklame. Pokud bychom ze lži udělali obecné pravidlo, lež by už nikoho neoklamala. Všichni by od počátku věděli, že je to lež, a tudíž by lež přestala být lží. Lež popírá samu sebe. Z lidské racionality můžeme odvodit zásadu: Neobelžeš*

Zdroj citace: Erazim Kohák; Člověk, dobro a zlo (kapitoly z dějin morální filosofie)

 

 

Share |