STRÁNKA PŘESMĚROVÁNA NA:

ROMAN KRÁSA.EU

Výroční zpráva 2010

31.12.2009 15:59

Výroční zpráva 2010

 "Já však chci budoucnost vytesat, jako když tvůrce údery dláta dobývá své dílo z mramoru-ů                                       

„připravovat budoucnost znamená vytvářet přítomnost.“

(Exupéry; Citadela)

Rok se s rokem sešel a My znovu stojíme na prahu nového roku. Dokonce na prahu nového desetiletí. A tak se jen stěží dokážeme vyhnout rekapitulaci, kterou konce a počátky nabízejí.

Pro mnohé z nás byl předcházející rok 2009 v lecčems průlomový. Možná jste odmaturovali, získali práci, oženili se nebo se vám narodil potomek, což je zajisté zpráva více než radostná. Pro druhou polovinu lidí mohl ale minulý rok znamenat chmury. Stačí si jen výše zmíněné superlativy obrátit na opačnou stranu mince. Rekapitulujeme své úspěchy, ale také neúspěchy; vítězství i prohry.

Avšak v nových začátcích je cosi tajemného. Snad je to způsobeno naší zvědavostí. Snažíme se nahlédnout pod povrch věcí budoucích s nadějí a vizemi. Máme ale také tendenci – a je to vlastnost ryze lidská – strachovat se o záležitosti veskrze malicherné, které ale v našem srdci zaujímají výsadní postavení.

Jak tedy nahlížet na nový rok? Snad s vírou, že ano? Samozřejmě. Víra je důležitá pro splnění našich snů a vytyčených cílů.

Nemohu vám povědět, co pěkného a zásadního rok 2010 přinese, protože to sám nevím. Mohu Vám však za sebe popřát mnoho splněných snů a přání. Co nejvíce štěstí a hlavně zdraví. A také lásky, že? Jistě…láska je důležitou součástí našeho života. A tak mi zbývá poslední věc: Popřát Vám HODNĚ NADĚJE A ŠTĚSTÍ V NOVÉM ROCE

 

v pdf: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010.doc (27 kB)

 

Share |